top of page

DRAČÍ LODĚ

HORNÍ CEREKEV

ZA KAŽDÉHO POČASÍ - VE DNE I V NOCI

PŮLNOČNÍ DRAK 2023 se koná 8. a 9. září 2023!

Aktuality:
Přihláška k závodu 8. ročníku Půlnočního draka na Zámeckém rybníku v Horní Cerekvi 8. - 9. září 2023
Podání přihlášky:
Přihlášku k závodu lze podat na odkazu:
Dračí lodě 8. ročník Půlnočního draka 2023 - 08.09.2023 | Dračí lodě - Česká asociace dračích lodí - Czech Dragon Boat Association nebo na email: 93mk@seznam.cz, a to nejpozději do 7. září 2023.

Případné dotazy k startovnému nebo požadavky na vystavení daňového dokladu zasílejte na
e-mail: pechova42@seznam.cz   

HC Pulnocni drak 2023.jpg


Výše startovného:
FIRMY  11 000 Kč
FUN, FUN SPORT, ŽENY 7 000 Kč
JUNIORSKÉ POSÁDKY 2 000 Kč

Platba startovného na účet vedený u Raiffeisen Bank č. ú. 1327547002/5500, nejpozději do 7. 9. 2023.
Do zprávy uveďte název posádky. Platba na místě v hotovosti dle dohody.

Případné dotazy k startovnému nebo požadavky na vystavení daňového dokladu zasílejte na
e-mail: pechova42@seznam.cz  

Kategorie:
JUNIOŘI – školní posádky nebo sportovní juniorské posádky,
FUN – posádka jede prvně nebo nemá pravidelné tréninky,
SPORT – posádka pravidelně trénuje,
FIRMA – posádka tvořena zaměstnanci jedné firmy – pořadatel umožní této posádce reklamu zdarma.
ŽENY – posádka tvořena výlučně ženami (bubenice není podmínkou).

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v kategoriích posádek v závislosti na počtu přihlášených.

Složení posádek:
FUN, SPORT, FIRMA – min. 18/max. 20 pádlujících, z toho min. 6 ženy.
Složení posádek ŽENY: min. 18/max. 20 pádlujících.

Další informace:
Pádla: pořadatel připouští použití vlastních pádel.
Bubeník: vlastní, zajistí si každá posádka.
Kormidelník: zajistí organizátor závodu.
Vesty: povinné u závodu juniorů, zajistí pořadatel.
Trať: 200 m

Předběžný program závodu:
Pátek 8. 9. 2023 - závody juniorů
8:30  Sraz posádek před kulturním domem v Horní Cerekvi – prezentace, porada kapitánů
9:00 Slavnostní zahájení závodů
9:20 Zahájení prvních jízd
10:20 Zahájení druhých jízd
11:20 Zahájení třetích jízd (lze na poradě kapitánů dle počtu přihlášených posádek dohodnout čtvrté jízdy)
12:30 Vyhlášení pořadí, předání cen
16:00 – 20:00 Tréninkové jízdy dospělých (dle zájmu)

Sobota 9. 9. 2023 - závody posádek dospělých:                            
10:30 Porada kapitánů
11:30  Slavnostní nástup
12:00 Zahájení závodů – první denní jízdy
20:00 Zahájení nočních jízd
23:30 Vyhlášení výsledků
24:00 Ohňostroj

Změna programu vyhrazena.

Doprovodný program:
17:00   Rádio balkón
Velkoplošná obrazovka
Skákací hrad
Občerstvení zajištěno

Vyhlášení výsledků:
V rámci závěrečného vyhlašování budou hodnoceny a odměněny posádky zvlášť za:
- denní jízdy, a to ve všech kategoriích jednotlivě,
- noční jízdy, a to v kategoriích ŽENY a MIXY (FUN, SPORT, FIRMY) o putovní pohár Půlnočního draka.   

Ubytování:
stanové městečko – možnost postavení vlastního stanu (zdarma), možnost přespání v hale kulturního domu (zdarma).

Posádkový list:
Vyplněný posádkový list odevzdejte pořadateli v den závodů.

kontakt
bottom of page